Địa lạ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Trong trò chơi này đặc biệt bạn 'll được tìm thấy ở nhiều nơi khác thường. Nhiều người trong số họ có xu hướng bị bỏ rơi thời gian dài trước đây. Tuy nhiên, mục tiêu liên quan đến trò chơi này isn 't rằng sẽ khám phá các khu vực với. Công việc là để có được sự khác biệt. Này thời gian cụ thể trong mỗi cặp hình ảnh có thực sự khác biệt 7. Bạn phải khám phá nó trước khi hết thời gian và ngoài ra nếu bạn muốn để có thể đi rằng sẽ cặp sau đây đặc biệt. Sử dụng chuột để click vào chúng khi bạn chọn nó. Toàn bộ trò chơi có thể hơn nếu hết thời gian hoặc có lẽ bạn nên click chuột năm trường hợp trong vị trí không chính xác.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi b con chuột duy nhất.

DifferenceAndroid StrangePlaces