Xe máy khác biệt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Thật sự là có năm cặp hình ảnh trong đó bạn phải tìm các biến thể. Nếu bạn bỏ lỡ bạn bắt đầu trong thời gian đầu. Sử dụng chuột để xem các biến thể. Nếu bạn nhấp chuột đi từ vị trí chính xác bạn sẽ nhận được điểm không thuận lợi. Nếu bạn nhầm lẫn năm lần, các trò chơi kết thúc. Cũng phải cẩn thận cũng như giữ một mắt về bộ đếm thời gian, nếu hết thời gian trận đấu kết thúc. Bạn có thể nhận được tối đa 5000 điểm trong trò chơi này. Vì vậy, các bạn 'lại háo hức đi và nhận được tất cả mà điểm và bổ sung được một tổ chức của sự phân biệt giữa tất cả những xe máy. Have Fun!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

MotorcycleDifferenceAndroid Motorbike