Tính chất khác biệt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Bạn phải nhìn vào hai hình ảnh và tìm thấy 5 sự khác biệt trong hai hình ảnh. Chỉ cần nhìn vào mỗi ảnh và bấm vào sự khác biệt trong mỗi bức ảnh. Ví dụ, nếu một bức ảnh có một con chim và một trong những khác không bạn sẽ nhấp chuột vào con chim. Các hình ảnh cho hầu hết các phần giống hệt nhau ngoại trừ sự khác biệt 5 số là dễ dàng để phát hiện một số thì không. Nhấp chuột sai sẽ cung cấp cho bạn điểm tiêu cực nhưng nhấp chuột chính xác có thể cung cấp cho bạn lên đến 2500 điểm. Mỗi bộ hình ảnh này được hẹn giờ để tìm thấy tất cả 5 sự khác biệt trước khi hết thời gian hoặc các trò chơi bắt đầu hơn. Có 5 bộ hình ảnh trong tất cả.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleDifferenceAndroid DefaultNature