Mickey Mouse - Tìm 5 khác biệt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   118 57.89% with 19 votes

Thời gian này bạn phải tìm thấy một số khác biệt giữa hai hình ảnh với chuột Mickey. Bạn phải tìm thấy năm sự khác biệt và nếu bạn làm điều đó bạn đi đến hình ảnh tiếp theo. Bạn có thể nhận được tối đa là 2500 điểm. Cố gắng tìm sự khác nhau trước khi thời gian chạy ra ngoài. Nếu thời gian bị mất, bạn sẽ phải bắt đầu từ hình ảnh đầu tiên. Chỉ sử dụng chuột. Nếu bạn nhấp chuột đi từ địa điểm chính xác sẽ nhận được điểm tiêu cực. Chúc may mắn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleDifferenceAndroid MickeyMouseFind