زامبی بازی پازل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

زامبی در آن یک بار دیگر! بازسازی پازل اره منبت کاری اره مویی از این زامبی شنیع دوباره به جای خود. آن است که نسبتا سر راست است! فقط این سو و ان سو حرکت کردن قطعات پازل و کشیدن تک تک قطعه ای که در آن قرار است به. نامنویسی! زامبی بازی پازل است یک بار یک بار دیگر! برای نگه داشتن خود را به چالش کشید، شما می توانید حالت های دشواری مختلف شما قادر به از را انتخاب کنید پیدا کنید. برای کسانی که مایل به تن آن را انجام داده و بازی یک حالت آرام و سپس شما می توانید از 12 قطعه پازل بازی زامبی بازی کنند، اما اگر شما نیاز به چالش کشیدن قطعات پازل اضافی در انتظار شما هستند.

کنترل بازی:

استفاده از موس خود را به بازی این بازی.

PuzzleBloodZombiesJigsawGame