אני אוהב אותך פאזל משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   40 100% with 4 votes

לחבר את כל החתיכות הנכונות כדי לפתור את הפאזל!

בקרות משחק:
להשתמש במקש הרווח או גלגל עכבר כדי לסובב לחץ שמאל
וגרור כדי להזיז את חתיכת הפאזל

PuzzleKidsJigsawLove