برج اژدها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

سحر و جادو یک جنگجو باید به مبارزه با شیاطین باز گنجینه ای از امیدواری. انتخاب کنید تا شیاطین کاهش یافته است به شما کمک کند.

کنترل بازی:
A / D - برای حرکت چپ / راست
W - پرش به انجمن S - برای دفاع از
J - برای حمله
شیفت - برای اجرای
P - برای متوقف

FightingActionEvadeSkeletonUndeadTowerMagicSwordDragon