سیندرلا سالن رقص لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

راهنما سیندرلا را انتخاب کنید لباس شب زیبا ترین توپ اول خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsCinderellaBallroom