سیاه و سفید دختر پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

انتخاب این مد مرسوم، مد روز لباس سیاه و سفید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsBlackWhite