سفید برفی 'اپل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

برف سفید است که قربانی طلسم از سیب سمی خسته! در این بازی زوما به سبک کلاسیک، شما تخم ریزی 'به پرتاب میوه های رنگارنگ، تشکیل گروه از سه یا بیشتر سیب به طوری که آنها ناپدید می شوند. امکان استفاده از آیتم های اصلی!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

ShootingMouse SkillGirlFruitMatching Android GirlsSnowWhite-sApple