تیرانداز اپل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

ساقه سیب روی سر شخص دیگر

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ShootingShoot 'em UpBloodFruitAppleShooter