سیاه و سفید پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

روز اول این ها '' مارجوری در کار جدید خود در شرکت مد است. کمک به او را پیدا کنید، نگاه حرفه ای و تیز.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsBlackWhite