سیندرلا فرار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنما سیندرلا برای بازگشت به خانه او قبل از نیمه شب یا کالسکه او را به یک کدو تنبل به نوبه خود.

کنترل بازی:
استفاده از فلش به هدایت اسب از طریق شهرستان.

EscapeObstacleHouseCinderella