برتز طراح مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

نمایش مهارت های خود را و طراحی ساز و برگ برای برتز!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpBratzFashionDesigner