رگی مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این دختر را دوست دارد به موسیقی رگی و دوست دارد به مانند هنرمندان مورد علاقه خود را لباس.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsReggaeFashion