مصائب مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هی مد لباس، شما دوباره 'طراح نهایی! مخلوط N 'مد نظر گرفتن برای ایجاد بسیار خود شما به نظر می رسد. اول با کلیک بر روی پرنیان شما و انتخاب یک کلاه گیس.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsFashionPassion