مد نشان می دهد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   122 85.71% with 14 votes

لباس این دختر و آماده شدن او برای یک نمایش مد.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsFashionShow