لاتین مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

هنوز به دنبال که برای لباس های ویژه ای برای رژه لاتین رقص؟ این لباس قطعا می تواند روز خود را. سعی کنید آنها را در مدل و یکی از مورد علاقه خود را انتخاب کنید. آیا لذت ببرید با این مد لاتین لباس!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsLatinFashion