نمایش عروسک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

برخی از لباس های خنک را در این دختر شیرین قرار دهید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsShowDoll