عروسک ناز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

دادن عروسک برخی را بیش از.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpCuteDoll