گل دختر عروسک ساز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک دختر عروسک گل برای عروسی شاهزاده خانم.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsFlowerGirlDollMaker