הכנת בובת נערת פרחים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

הפוך את בובת ילדה פרח לחתונה של הנסיכה.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

KidsFlowerGirlDollMaker