הכנת בובת מלאך קטנה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   02

הפוך את המלאך הקטן שלך.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

KidsLittleAngelDollMaker