زیبا وندی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

وندی زیبا تصمیم گرفته است به صرف بعد از ظهر در یکی از پارک های شهرهای خود را. را انتخاب کنید از لباس های رنگارنگ در کمد لباس او، تطبیق آنها را با لوازم جانبی سرگرم کننده و رنگارنگ، بالاتر از همه جوراب و عینک آفتابی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Dress UpGirlDress UpKidsCuteWendy