لباس کودکان ناز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

این دو پسر، که شما می توانید در تصاویر در کنار تحسین در اینجا، واقعا زیبا هستند. نه تنها این، اما آنها باز به پانسمان در بسیاری از زمینه های مختلف می باشد. چه سرد!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsCuteChildrenDress