زمین بازی cute پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی شایان ستایش برای بچه ها که در آن قادر خواهید بود به لباس یک دختر زیبا کمی است که بازی در زمین بازی او مدارس. علی رغم اینکه بسیار جوان است، دوست ما می داند که آن نیز مهم است که به لباس زیبایی هنگام رفتن پایین اسلاید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsCutePlaygroundDress