پریدن لوبیا ژله بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   172 89.47% with 19 votes

اجتناب از موانع، پریدن و گرفتن کرم شب تاب. هر شخصیت دارای ارتفاع پرش متفاوت است.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

AdventureObstacleCollecting JumpingJellyBeans