مرد عنکبوتی سه گانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11137 75% with 148 votes

باشید که با مرد عنکبوتی در این ماجراجویی است که او را در انتظار است. کمک به جمع آوری تمام سکه های عنکبوت، که توسط شخصیت های بد متعلق به او. شما باید از طریق موانع مختلف یک سخت تر از دیگری عبور. شما همیشه در حال تعلیق، آماده برای ماجراجویی بزرگ است. باشد

کنترل بازی:

استفاده از فضا و کلیدهای پیکان برای کنترل
جمع آوری تمام سکه ها را به حرکت به سطح بعدی

ArcadeKidsAdventureCollecting Cartoon