بریتنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

بریتنی اسپیرز هنوز هم نشان دهنده یک اسطوره موسیقی. شما عشق آماده سازی او را به طوری که او می تواند، یک بار دیگر، پیروزی در کسب و کار نشان می دهد.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به بازی این بازی.

MakeoverBritneyDollSpearsMakeover