حزب شب قبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

طراحی یک نگاه ایده آل برای آماده سازی دختر برای یک مهمانی شب.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverGirlDress UpNightParty