نمایشی اسکار اسلوب شب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این ها 'واقعا بزرگترین شب مد سال برای صنعت سرگرمی و این ستاره ها بسیار گرم است. بهترین ستاره های فیلم ها اینجا متحد در طول سال جشن و تشویق خود نایل شوند. دیدن چه مشهور مورد علاقه خود را در شب اسکار می پوشد می تواند بیشتر سرگرم کننده تر از تماشای جوایز نشان می دهد. واقعا خوب! whoaw ..

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsDramaticOscarNightFashions