برای جشن تولد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

شما به او لباس در حزب به عنوان ساده به عنوان کلیک کردن و کشیدن لباس حق برای او. لذت بردن از!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpBirthdayParty