سبک تابستان سرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

لباس عروسک مورد علاقه خود را با این تابستان لباس تا بازی. انتخاب یک پسر و یک دختر عروسک و قرار داده و آنها را در آخرین مد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

AdventureGirlDress UpGirlsCoolSummerStyle