زیبا ترین جنگجو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

او مانند یک شاهزاده خانم جنگجو است. اما یک چیز باعث تمایز او را از دیگر زیبایی خیره کننده اش است. او همچنین بسیار ماهرانه با استفاده از سلاح. او یکی از شاهزاده خانم جنگجو چند که دفاع پادشاه است. می خواهم برای دیدن اینکه او چگونه لباس تا؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpPrincessGirlsMostBeautifulWarrior