شاهزاده خانم جنگجو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

هلنا است ماهرانه با استفاده از سلاح. او یکی از شاهزاده خانم جنگجو چند که دفاع پادشاه است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillGirlDress UpPrincessGirlsWarrior