گل و پرنسس کوچولو لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

این دختر زیبا به نظر می رسد کمی مانند گل های رنگارنگ تازه. چه شاهزاده خانم گل کوچک!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpFaeriePrincessGirlsFlowerLittle