پری دریایی پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

یک لباس دوست داشتنی و سبک مو برای پری دریای زیبا را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpFaerieGirlsFairyDressup