عامل های موبایل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

مبارزه با تهاجم خارجی به عنوان عامل خنک.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - پرش به انجمن راست کلید فلش - راست حرکت گالری کلید فلش چپ - حرکت به چپ
ماوس - هدف / شوت انجمن CTRL - سوئیچ سلاح.

ShootingActionShoot 'em UpAlienAgentCool