زوما حباب بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   294 87.88% with 33 votes

زمان شما محدود است، و شما نیاز به حرکت سریع به منظور استفاده و ساقه همه حباب که در حال آمدن است سریع را به جهت خود را. اجازه ندهید که حباب به لوله پایان، آن را متوقف کند، آن را ناپدید می شوند با تیراندازی مار پیچ در پیچ با توپ های رنگی. هر رنگ را به حباب از همان رنگ را ناپدید می شوند. اتصال سه توپ از همان رنگ به موفقیت.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به بازی این بازی. کلیک کنید به ساقه.

SkillCoolBubbleShooterShootActionBubblesShootingZumaGame