حباب بوم بوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

اتصال حداقل 3 توپ رنگی مشابه در این بازی سرگرم کننده تیرانداز حباب های کلاسیک است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingBallBubblesMatching Android Boom