Neverending حباب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

نابود کردن گروه از دو یا بیشتر از حباب برای گرفتن امتیاز. شما از دست دادن اگر حباب های بیشتری برای از بین بردن وجود دارد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleBoard BubblesMatching Android Neverending