حباب یتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   47 36.36% with 11 votes

بازسازی خوب از حباب بازی پازل!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف کلیک چپ به ساقه

PuzzleArcadeBubblesSeriesAndroid Yeti