בועות שאינו נגמר משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   30 100% with 3 votes

להרוס קבוצות של שתיים או יותר בועות כדי לקבל נקודות. אתה מפסיד אם אין בועות יותר להרוס.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

PuzzleBoard BubblesMatching Android Neverending