حباب های خنده دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

حیوانات خنده دار مختلف برنده 'تی به شما اجازه خسته می شوند و بالا بردن روحیه خود را در این بازی کلاسیک از حباب که در آن شما را مجبور به حیوانات در گروه های سه یا بیشتر همسان به آنها روشن است. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - هدف و کلیک کنید.

PuzzleMatching FunnyBubbles