نسل بوم بوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

راهنما Boomerman مبارزه با دشمنان ستمکار و ذخیره سام و مندی از Jambo و Darakoo در جزیره برمودا مثلث. همچنین اثر باستانی از دکتر شیطان و قرمز سیانید بازیابی و بازگشت آن را به موزه ملی لوکس.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
تا کلید فلش - پرش به انجمن فاصله - شلیک کنید.

KidsAdventureActionMonkeyRescue AdverBoomBoomer