غمگین توله سگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

در حال حاضر، رد بشن تی 'می خواهید مطمئن این لبخند توله سگ پانسمان او را با برخی از لباس های زیبا شیک کوچک؟

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AnimalDress UpPuppyAnimal