حیوانات خانگی ناز من 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

چه مدت می تواند به شما در حفظ و حیوانات خانگی ناز بچه گربه، توله سگ، همستر، و اسم حیوان دست اموز خوشحال؟

کنترل بازی:
1. آیتم که حیوان خانگی خود را می خواهد از پایین صفحه با ماوس خود صفحه 2 را انتخاب کنید. نگه داشتن دکمه، با حرکت ماوس در جهت فلش تا نوار انرژی پر است.

SimulationMouse SkillAnimalCutePets