Màu đỏ máy bay 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Cổ điển đầu xem bắn súng. Giết tất cả kẻ thù trên đường đi của bạn, nhận tiền và tiền thưởng. Mua vũ khí và nâng cấp sau mỗi cấp độ.

Điều khiển:
Di chuyển: WS DFire: JBomb: KWeapon Thay đổi: UExperiment Thay đổi: tôi

AdventureActionShootingPlane