Màu đỏ máy bay Ii Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chiếc máy bay màu đỏ là trở lại, người anh hùng của bầu trời sẽ mang lại diệt vong một lần nữa để tất cả những gì chống lại nó!

Điều khiển:
W / S / A / D - Phong trào
Fire - J
Bomb - K
vũ khí - U
nghiệm - tôi

SeriesPlane