Ii Red Plane เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

เครื่องบินสีแดงจะกลับมาเป็นวีรบุรุษของท้องฟ้าจะนำมาลงโทษอีกครั้งเพื่อต่อต้านทุกสิ่งที่มัน!

ตัวควบคุมเกม:
W / S / A / D - ไฟเคลื่อนไหว
- Bomb J เธ - เธอาวุธ K - U ทดลองเธ - ฉัน

SeriesPlane